Lễ hội làng Tòng Lệnh xã Trường Giang Lục Nam Bắc Giang

12 Lượt xem
Published
ngày mùng 7 tháng giêng hàng năm nhân dân thôn Tòng Lệnh - xã Trường Giang -Lục Nam- Bắc Giang lại tổ chức hội làng.Lễ hội Đình chùa làng Tòng Lệnh thờ thượng tướng quân Vũ Công Thành người đã có công đánh tan giặc, trấn ải phương bắc.
Thể loại
Văn Hóa
Thẻ
Lễ hội bắc giang, lục nam bắc giang
Be the first to comment